Aдвoкaт Рівне послуги адвоката м.Рівне

Відповідь на відзив

Наведено приклад відповіді на відзив, складеної у порядку КАС України 

 

Рівненський окружний

адміністративний суд

 

суддя:

Прізвище та ініціали

 

у справі:

№ 1740/______/18 за позовною заявою _________________ до Військової частини _________ про стягнення грошової компенсації та одноразової грошової допомоги

 

позивач: 

П.І.П.

адреса

тел. ______________ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків - ______________

 

відповідач:

 

Військова частина ________

адреса

ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – ____________

тел. ____________

 

 

Відповідь на відзив

 

Відповідач подав відзив на позовну заяву, в якому сторона відповідача посилається на виданий після мого звільнення і виключення мене зі списків наказ від _______________ р. № ________, яким нібито на наступний день після прийняття рішення про виключення мене із списків і розпорядження відповідача виплатити спірну грошову допомогу, було внесено зміни до наказу начальника _______________________________, за змістом яких, цей наказ стосовно мене видано в новій редакції, яка не передбачає виплату мені спірної грошової допомоги, про виплату якої було раніше зазначено.

Ці доводи відповідача, викладені у відзиві на позовну заяву, підлягають відхиленню виходячи із наступних пояснень та аргументів.

Згідно ч.2 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:

1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України;

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

4) безсторонньо (неупереджено);

5) добросовісно;

6) розсудливо;

7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації;

8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Абзацом третім пункту 2 статті 15  Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено вичерпний перелік підстав, звільненим військовослужбовцям за якими при наявності вислуги 10 років і більше не виплачується спірна грошова допомога, а саме військовослужбовцям при звільненні з військової служби:

- за службовою невідповідністю;

-  у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем 

- у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;

- у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Я ЗА ЖОДНОЮ З ЦИХ ПІДСТАВ НЕ ЗВІЛЬНЕНИЙ !!!

Отже, Закон не передбачає можливість невиплати спірної грошової допомоги звільненому військовослужбовцю за наявності вислуги 10 років і більше окрім як за підстав, передбачених абзацом третім пункту 2 статті 15  Закону.

Як зазначено у рішенні Конституційного Суду України від 16 квітня 2009 року, у Конституції України закріплено принцип, за яким права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність (стаття 3). Органи місцевого самоврядування  є відповідальними за свою діяльність перед юридичними і фізичними особами. Таким чином, органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені органом місцевого самоврядування після їх виконання.

Згідно п.19 ч.1 ст.4 КАС України індивідуальний акт - акт (рішення) суб’єкта владних повноважень, виданий (прийняте) на виконання владних управлінських функцій або в порядку надання адміністративних послуг, який стосується прав або інтересів визначеної в акті особи або осіб, та дія якого вичерпується його виконанням або має визначений строк.

Верховний Суд України у постанові від 25.12.2012 р. у справі № 21-412а12 (реєстраційний номер в ЄДРСР - 28332584) щодо розпоряджень голови РДА констатував, що «Зазначені вище розпорядження є ненормативними правовими актами одноразового застосування, які вичерпали свою дію фактом їх виконання, а тому не можуть бути в подальшому скасовані державною адміністрацією». 

Я був звільнений з військової служби, наказом начальника ___________________ від ___________2018 р. №_______________, мене виключено із списків та з усіх видів забезпечення, ЗАЗНАЧЕНО ТАКОЖ, ЩО СПРАВИ ТА ПОСАДУ Я ЗДАВ ____________ р., та наказано виплатити ряд коштів, в тому числі і спірну грошову допомогу.

Відповідач у відзиві сам зазначає, що ЦЕ БЮДЖЕТІ КОШТИ, НЕ ЙОГО !!!

Тому, у липні ці кошти не виплачені мені лише через відсутність бюджетного фінансування, як зазначає відповідач.

Відтак, виплата коштів це лише бюджете зобов’язання, яке виникло у зв'язку із актом звільнення та виключенням із списів, САМ ЖЕ НАКАЗ ЩОДО МОГО ЗВІЛЬНЕННЯ, ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СПИСКІВ ТА ЗДАННЯ ВСІХ СПРАВ – ВИКОНАНО !!!

Відтак, з урахуванням вищенаведеного В ТЕМПОРАЛЬНОМУ АСПЕКТІ ЦЕЙ НАКАЗ ЯК ІНДИВІДУАЛЬНИЙ АКТ ПРИПИНИВ СВОЮ ДІЮ, А ТОМУ В НЬОГО НЕ МОЖНА ВЖЕ ВНОСИТИ ЗМІНИ.

Отже, аргументи відповідача щодо можливості внесення ним змін в цей акт індивідуальної дії не витримують критики і спростовуються вищенаведеним.

ТА ВИЗНАЧАЛЬНИМ Є ТЕ, ЩО НАКАЗ від ___________ 2018 р. №_________ СТВОРИВ ПРАВОВІ НАСЛІДКИ, ПРОТИ ОДНОСТОРОННЬОГО ПРИПИНЕННЯ ЯКИХ Я ЗАПЕРЕЧУЮ, А ТОМУ ЛИШЕ ПО ЦІЙ ПРИЧИНІ ВНЕСЕННЯ В ЙОГО ЗМІН ЮРИДЧИНО Є НІКЧЕМНИМ АКТОМ.

Також, відповідач не наділений компетенцію відміняти прийняте рішення про виплату одноразової грошової допомоги, чим фактично є представлений суду накз про внесення змін !!!!

У відповідача немає таких повноважень, а тому представлений ним наказ про внесення змін немає правового значення, оскільки згідно ч.2 ст.74 КАС України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.  

Це одне з головних правих допустимості доказів, за змістом якого наказ про внесення змін є недопутимим доказом, позаяк прийнятий не у спосіб, та не у відповідності із повноваженням і завданнями, які надані відповідачу.

Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом (ч.1 ст.74 КАС України).

З урахуванням всього вищевикладеного, аргументи відповідача, наведені у відзиві, є необгрунтованими і непереконливими.

 

Перелік матеріалів, що додаються:

 

  1. Фіскальний чек і опис вкладення в цінний лист про надсилання відповідачу копії відповіді на відзив та доданих до неї документів.

 

Позивач,

П.І.П.                                              /підпис/                          _____________  2018 р.                                                                                       Обновлен 13 дек 2018. Создан 02 ноя 2018Free counters!