Aдвoкaт Рівне послуги адвоката м.Рівне

 

Клопотання про зупинення провадження у справі

наведено приклад складеного клопотання у справі про вирішення публічно-правового спору згідно Кодексу адміністративного судочинства України 

Рівненський окружний 

адміністративний суд

33028, м.Рівне, вул.16 Липня, 87

 

суддя:

Прізвище та ініціали

 

у справі:

№ 1740/__________/18 за позовною заявою ______________ до _______________   районної державної адміністрації про стягнення грошової компенсації за не використані дні щорічної відпустки, та стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні 

 

позивач: 

 

прізвище ім'я та по батькові

адреса    Тел. ___________

реєстраційний номер облікової картки платника податків - ______________ 

 

Клопотання

про зупинення провадження у справі 

 

З метою правильного вирішення моїх позовних вимог в частині стягнення із ______________ районної державної адміністрації на мою користь середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні – із _________2018 р. по дату прийняття судом рішення у справі (позовна вимога № 3), ТОБТО  ЗА ПЕРІОД 2018 року, необхідно обрахувати мій середній заробіток, який, у разі задоволення моєї третьої позовної вимоги, підлягатиме до стягнення із відповідача.

Питання розміру моєї заробітної плати у 2018 році було предметом спору у справі №817/_______/18, рішення в якій на даний час вже прийнято (_________2018), однак, яке на день подання цього клопотання (і на дату розгляду справи в суді – на дату призначеного судового засідання – __________2018) ще не набрало законної сили, що підтверджується змістом цього судового рішення.

Як видно із змісту цього судового рішення, відповідач заперечуючи проти задоволення моїх позовних вимог про стягнення заробітної плати виходячи саме із місячного розміру _____________ грн. обгрунтовував і доводив, що моя заробітна плата у 2018 році має обраховуватись на підставі встановлених обставин по справі 2017 року (що встановлено постановою Рівненського окружного адміністративного суду від ___________2017 р. у справі №817/_____/17), та що, із посиланням на встановлення цієї обставини в цій справі, а також у справі № 817/_______/17, було зазначено і в судовому рішенні від _________2018 р. у справі №817/________/17 (суд по справі №817/___________/17 не розраховував розмір заробітної плати самостійно, а врахував встановлення цієї обставини у минулих рішеннях за минулі періоди).

Тобто відповідач переконував суд, що розмір моєї середньомісячної заробітної плати у 2018 році становить ____________ грн.

Між тим, Рівненський окружний адміністративний суд із врахуванням змін, внесених постановами Кабінету Міністрів України № 6 від 11.01.2018 р. та № 24 від 25.01.2018 р. до постанови КМУ від 18 січня 2017 р. № 15, за якими мій посадовий оклад у 2018 році збільшився (а тому збільшилися і всі складові заробітної плати, які обраховуються з огляду на цей розмір посадового окладу), та із врахуванням того, що із часу вирішення справи №817/_____/17 де вперше було встановлено мій розмір заробітної плати в сумі ____________ грн., мій стаж державної служби збільшився ще на один повний рік, а тому і належна мені надбавка за вислугу років також збільшилась, розрахував і встановив розмір моєї середньоїмісячної заробітної плати в сумі ________________ грн.

Відтак, оскільки належний мені розмір заробітної плати саме у період 2018 року був предметом спору саме по справі №817/__________/18, то від вирішення судової справи №817/__________/18) залежить правильне вирішення справи поточної (1740/________/18).

Згідно п.3 ч.1 ст.236 КАС України  суд зупиняє провадження у справі в разі об’єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі.

Вважаю, така об’єктивна неможливість з урахуванням вищенаведеного існує (правильний розмір моєї заробітної плати у 2018 році необхідний для вірного вирішення цієї справи, з цього приводу існує спір, і він є предметом справи №817/________/18).

Враховуючи все вищенаведене, -

Прошу:

 

Зупинити провадження у справі 1740/_________/18 за моєю позовною заявою до ______________ районної державної адміністрації про стягнення грошової компенсації за не використані дні щорічної відпустки, та стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні до набрання законної сили судовим рішенням у справі 817/__________/18 за моєю позовною заявою до ____________районної державної адміністрації про стягнення заробітної плати, матеріального забезпечення та визнання бездіяльності протиправною. 

 

Додаток:

  1. Копія рішення Рівненського окружного адміністративного суду від ________ 2018 р. у справі № 817/______/18, на 3 арк.

Позивач,

прізвище та ініціали                              /підпис/                           __________ 2018 р. Обновлен 13 дек 2018. Создан 28 окт 2018 
Free counters!