Aдвoкaт Рівне послуги адвоката м.Рівне

 

Участь батька у вихованні дитини та спілкуванні з нею у разі окремого проживання від дитини
Згідно ч.1 ст.157 СК України питання виховання дитини вирішується батьками спільно.

Тому, батько дитини має рівні із матір’ю дитини права у її вихованні.

Між тим, Відповідно до 6 принципу Декларації прав дитини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН від 20 листопада 1959 року, дитина для повного і гармонійного розвитку особистості потребує любові і розуміння. Вона має, коли це можливо, рости під опікою і відповідальністю своїх батьків і, в усякому разі, в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості. Малолітню дитина дитину не слід, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, розлучати зі своєю матір'ю.

Зрозуміло, що після розірвання шлюбу і, як це буває у більшості випадків, залишення дитини (дітей) проживати разом із матір’ю, абсолютно рівна участь батька у вихованні дитини, яка з ним не проживає разом, навряд чи буває на практиці, адже проживаючи з матір’ю, остання, об’єктивно має більші можливості у спілкуванні і вихованні своєї дитини, і це, на думку автора, не можна вважати недоліком.

Але батько, маючи відповідні почуття до своєї дитини, прагне спілкуватися зі своєю дитиною, приймати участь в її вхованні, тому нехай і не цілком рівна, але для батька мусить бути забезпечена (якщо, звичайно, батько дитини цього прагне) його участь у спілкуванні та вихованні дитини.

Згідно ч.2 ст.157 СК України той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею

Відповідно до ч.3 ст.157 СК України той із батьків, з ким проживає дитина, не має права перешкоджати тому з батьків, хто проживає окремо, спілкуватися з дитиною та брати участь у її вихованні, якщо таке спілкування не перешкоджає нормальному розвиткові дитини.

На жаль, вжитті буває так, що свого обов’язку, передбаченого ч.3 ст.157 СК України, мати дитини не завжди дотримується, часто позбавляючи свого колишнього чоловіка можливості бачитись і спілкуватись з дитиною.

Звичайно, трапляється й таке, що і батько не цікавиться своєю дитиною, не бере участі у вихованні дитини, та всеж, в багатьох випадках ці «ініціативи» батька блокуються і матір’ю дитини.

Відповідно до ч.1 ст.158 СК України за заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.

За таки обставин у батьків і виникає потреба звернутись до органу опіки та піклування із заявою для визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею.

З огляду на існуючу практику при вирішенні цих питань, а також враховуючи рівні права батька щодо дитини із її матір’ю, всеж, при визначенні конкретних способів участі батька у вихованні дитини та спілкуванні з нею, беруться до уваги, найперше, інтереси дитини, поскільки їй не має бути завдано шкоди такими конкретними способами участі, які встановлюються для батька.

Тож має бути розумний баланс між забезпеченням належного батьківського виховання, реалізацією батьком своїх прав, і інтересами дитини.

Аналіз судової практики з цих питань засвідчує, що, зокрема, при визначенні способів участі батька у вихованні дитини заявники прохають розглянути і встановити (визначити) для батька, для прикладу, наступні способи участі у вихованні дитини:

- необмежене спілкування з сином (дочкою) особисто та по телефону, а також по мірі інтелектуального розвитку дитини та здобуттям ним (нею) навиків, необхідних для спілкування, засобами поштового, електронного та іншого зв'язку, що не передбачають безпосереднього фізичного спілкування між батьком та сином (дочкою);

- кожну другу та четверту  (або першу, третю) неділю місяця з 10-00 год. до 18-00 год. проводити з сином (дочкою) за місцем проживання батька за адресою _______________________, за відсутності матері;

- щороку два рази в рік, під час релігійних свят - на другий день Пасхи та на Різдво Христове (07 січня), забирати сина (дочку) з 10 год. для відвідування дідуся та бабусі, які проживають за адресою: ___________________, і назад приводити сина (дочку) до будинку матері, до 18 год.00 хв. в ці ж дні;

- встановити спільний відпочинок із сином (дочкою) в межах України протягом двох тижнів поспіль під час літніх канікул дитини;

- у день народження сина (дочки) побачення з 16-00 год. до 19-00 год., у місці проживання батька за адресою _________________________________________;

- у день народження батька дитини побачення з 16-00 год. до 19-00 год., у місці фактичного проживання батька за адресою _______________________________;

- забирати дочку з дитячого садочка, попередньо повідомивши про це маму дитини, та повертати (приводити) дитину до матері за адресою _________________________.

Звичайно, заявнику потрібно переконати орган опіки та піклування, подавши відповідні документи, для того, щоб відповідні (вищезазначені, чи більшість з них) способи його участі у вихованні та спілкуванні з дитиною, били встановлені.

В той же час, згідно ч.1 ст.159 Сімейного кодексу України якщо той із батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо, у спілкуванні з дитиною та у її вихованні, зокрема якщо він ухиляється від виконання рішення органу опіки та піклування, другий із батьків має право звернутися до суду з позовом про усунення цих перешкод.

В такому разі, згідно ч.2 ст.159 СК України суд визначає способи участі одного з батьків у вихованні дитини (періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку, відвідування дитиною місця його проживання тощо), місце та час їхнього

Відповідно до норм цієї ж статті в окремих випадках, якщо це викликано інтересами дитини, суд може обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи.

Під час вирішення спору щодо участі одного з батьків у вихованні дитини береться до уваги ставлення батьків до виконання своїх обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення, в тому числі стан психічного здоров'я одного з батьків, зловживання ним алкогольними напоями або наркотичними засобами.

За заявою заінтересованої сторони суд може зупинити виконання рішення органу опіки та піклування до вирішення спору. У разі ухилення від виконання рішення суду особою, з якою проживає дитина, суд за заявою того з батьків, хто проживає окремо, може передати дитину для проживання з ним.

Особа, яка ухиляється від виконання рішення суду, зобов'язана відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, завдану тому з батьків, хто проживає окремо від дитини.

Частиною 4 статті 19 Сімейного кодексу України встановлено, що при розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною юридичною особою.

 Создан 19 ноя 2017 
Free counters!