Aдвoкaт Рівне послуги адвоката м.Рівне

 

Приклад клопотання про повернення судового збору
Питання повернення судового збору врегульоване ст.7 Закону України "Про судовий збір".

Так, цією статтею встановлено, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях (ч.1 ст.7 Закону).

Згідно ч.2 ст.7 Закону України "Про судовий збір" у випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першоюцієї статті, - повністю.

Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики (ч.3 ст.7 Закону).

Для прикладу, клопотання про повернення судового збору, з огляду на конкретні обставини справи, може бути складене наступного змісту:

 

 

Верховний Суд України

01043 м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 4

 

суддя:

 

__________________ 

 

у справі

№ _______________  за позовом __________, про ________________________

 

заявник:

 

П.І.П.

адреса, тел.____

 

Клопотання

про повернення судового збору

 

"__" _________ 2017 п. мною було подано до Верховного Суду України у цій справі заяву про перегляд судового рішення у цивільній справі.

За подання цієї заяви до Верховного Суду України мною було сплачено за встановленими реквізитами ______ грн. судового збору, про що суду подавався разом із заявою оригінал квитанції відділення банку про таку сплату.

Ухвалою Верховного Суду України від _____________ 2017 р. у задоволенні мого клопотання про поновлення строку для подання заяви про перегляд Верховним Судом України ухвали колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від _______________ відмовлено, а мою заяву про перегляд зазначеного судового рішення залишено без розгляду. 

Згідно п.4 ч.1 ст.7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням).

Передбачені цим пунктом винятки, коли судовий збір не повертається, не стосується моєї справи, адже мою заяву залишено без розгляду у зв’язку із відсутністю підстав для поновлення строку для подання такої заяви до суду.

Тому, є підстави для повернення сплаченого мною судового збору за цим моїм клопотанням.

Враховуючи наведене,

Прошу:

Повернути мені сплачену мною суму судового збору в розмірі _______ грн. за подання мною до Верховного Суду України заяви про перегляд судового рішення, яка була залишена цим судом без розгляду.

 

Додаток:

  1. Копія ухвали Верховного Суду України від ____________р. на 1 арк.
  2. Копія квитанції відділення банку про сплату судового збору на 1 арк.

 

П.І.П. /підпис/           /дата/Создан 07 ноя 2017 
Free counters!