Aдвoкaт Рівне послуги адвоката м.Рівне

 

Заява про відвід у кримінальному провадженні

Наведено приклад заяви про відвід судді у кримінальному провадженні 

Апеляційний суд _______________

адреса

 

у кримінальному

провадженні:

 

№ ___________________________

відносно Іванова Івана Івановича

 

Особа, яка подає заяву про відвід:

 

Обвинувачений

Іванов Іван Іванович

 

Заява

про відвід

 

Згідно ч.1 ст.405 КПК України апеляційний розгляд здійснюється згідно з правилами судового розгляду в суді першої інстанції з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.

Згідно ч.4 ст.80 КПК України подання заяви про відвід після початку судового розгляду допускається лише у випадках, якщо підстава для відводу стала відома після початку судового розгляду.

У Конвенції про захист прав і основних свобод людини передбачено, що кожна людина має право на справедливий і відкритий розгляд справи незалежним і безстороннім судом упродовж розумного строку, встановленого законом (п. 1 ст. 6).

За практикою Європейського суду з прав людини визначення юридичного змісту оціночної категорії «безсторонній суд» зумовлює необхідність врахування суб’єктивного та об’єктивного критеріїв безсторонності.

Найголовніше, як відзначає Європейський суд з прав людини, — це довіра, яку в демократичному суспільстві повинні мати суди у громадськості і передусім, у разі кримінального провадження, в обвинуваченого. Отже, будь-який суддя, щодо безсторонності якого є законні підстави для побоювань, повинен дати відвід (рішення у справі Де Куббера, серія A, № 86, с. 14, п. 26).

Конкретизуючи суб’єктивний критерій, Суд підкреслює, що поки не доведено інше, діє презумпція особистої безсторонності судді («Ле Комт (Le Compte), Ван Левен (Van Leuven) і Де Мейер (De Meyere) проти Бельгії». Судове рішення від 23.06.1981 р.).

Критерієм суб’єктивної безсторонності є відсутність з боку судді умисних або необережних дій чи висловлювань, які б свідчили про пряму чи опосередковану особисту зацікавленість у вирішенні справи або іншим чином давали б підстави сумніватися в його неупередженості. Суб’єктивна упередженість полягає, як правило, в умисних чи необережних діях або висловлюваннях суддів (присяжних) перед початком чи під час судового розгляду справи.

Відповідно до змісту ч.2 ст.405 КПК України, напочатку, апеляційним судом виконуються дії, передбачені передбачені статтями 342-345 КПК України.

У призначений для судового розгляду час головуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд відповідного кримінального провадження (ч.1 ст.342 КПК).

Секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з’ясовує, чи вручено судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі (ч.2 ст.342 КПК)

Однак, суддя-доповідач Петров П.П. після доповіді секретаря судового засідання про те, хто з учасників судового провадження, викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, запитав у мене, чи не відмовляюся я від захисника.

Як видно із вищеприведених норм КПК України з’ясування того, чи не відмовляється обвинувачений від свого захисника за цих підстав не передбачено законом.

Крім того, таке питання було задано лише мені, натомість чи відмовляється потерпілий від свого адвоката не з’ясовувалось.

Чому фактично першим запитанням судді-доповідача Петрова П.П., який відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою мого захисника, до мене, було питання про те, чи не відмовляюсь я від захисника Костюковича С.І. для мене об’єктивно є незрозумілим, і як розуміти підстави його ставлення для мене я й досі не можу збагнути.

Я і так зазнав чимало прикростей за результатами розгляду цього кримінального провадження, оскільки ознайомившись із змістом вироку, я побачив, що мої доводи і досліджені в суді докази, які доводять на мою думку відсутність в моїх діях інкримінованого мені складу злочину, не дістали у вироку правової оцінки.

А зараз в апеляційному суді, не встигнувши розпочати апеляційний розгляд, мене перед прийняттям судового рішення та за відсутності для того підстав і обов’язку за процесуальним законом фактично спонукають задуматись щодо доцільності надання мені правової допомоги обраним мною захисником.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.75 КПК України слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості.

Таке висловлювання судді викликає у мене сумнів у його безсторонності.

Враховуючи все вищевикладене, я заявляю відвід судді Апеляційного суду ______________ області Петрову П.П.

 

Обвинувачений,

Іванов І.І.                         ____________________               «_»_________ ______ р.                                                                      /підпис/ /дата/

 Обновлен 04 июн 2017. Создан 05 мар 2017 
Free counters!